Kontakt

LAMPOGAS.sk s. r. o.
Nám. A. Hlinku 3
831 06 Bratislava
IČO: 44 930 844
DIČ: 2022887922
IČ DPH: SK2022887922
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK9211110000001074178009
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I,
Oddiel: s.r.o. Vložka číslo: 60223/B

Chcete sa nás na niečo opýtať?

Vyplňte formulár a my vás budeme kontaktovať.

Partneri

OMV